Scroll Top
Golemi Mahera, 31100 Lefkada, Greece
NAPREDNA OBUKA – DAY SKIPPER
Obuka za Day Skipper
Cilj: Osposobiti polaznike za potpuno poznavanje jedrilice i upravljnaje jedrilicom u priobalnom području.

Prethodno iskustvo: min 2 nedelje plovidbe kao mornar
Potrebni sertifikati prethodne obuke: Yacht/Competent Crew. Provera znanja.
Minimalna starost polaznika: +18 godina

Broj radnih časova:
– Intenzivni kurs 32 radna sata / 4 dana
– Standardni kurs 48 radnih sati / 6 dana

Broj polaznika: max 5 polaznika
Moguće je organizovati grupe u drugim terminima

A

Konstrukcija i oprema jedrilice:

 

1. Poznavanje osnovnih delove jedrilice i čemu služe:
a. Kokpit
b. Bildge
c. Toaleti
d. Kuhinja
e. Pramac
f. Krma
g. Boom
i. Jarbol
j. Pripone i leta
k. Podigači
l. Jedra
m. Kormilo
n. Kobilica

2. Korišćenje osnovnih sistema na jedrilici:
a. Toalet
b. Šporet/Rerna na gas
c. Kuhinja
d. Tuševi

3. Punjenje rezervoara za vodu i dizel

4. Upravljanje brodskim motorom
a. Uključivajne
b. Isključivanje
c. Provera sistema za hlađenje/impeler
d. Pregled motora pre paljenja
e. Dolivanje ulja u motor
f. Prepoznavanje prestanka rada impelera i zamena
g. Provera baterija i rada alternatora, PK kaiš
h. Brodski ventili

B

Rad sa konopima:

 

1. Korišćenje dva konopa iste ili razlićite debljine

2. Vezivanje
a. Pašnjak
b. Vez na bitvu
c. Osmica
d. Slaganje konopa
e. Spring
f. Vezivanje na mooring

3. Veštine:
a. Bacanje konopa
b. Hvatanje konopa
c. Brzo vezivanje za bitvu
d. Puštanje konopa
e. Spremanje, čuvanje i održavanje konopa

C

Rad na jedrima i podigačima:

 

a. Komanda posadi za podizanje i spuštanje jedara
b. Komanda posadi za kraćenje jedara
c. Trimovanje jedara u zavisnosti od smera jedrenja
d. Manevar preleta
e. Manevar kruženja

D

Rukovanje sa bokobranima:

 

a. Vezivanje primenom odgovarajućih čvorova
b. Efikasan rad sa bokobranom prilikom manevara

E

Rad na sidru:

 

a. Priprema sidra za sidrenje (prekidači i kontrole)
b. Rukovanje vinčem (obaranje i podizanje sidra)
c. Određivanje sigurnog mesta za sidrenje
d. Primena pravila sidrenja (4x dubina, guardia)
e. Vrste sidara, prime i karakteristike

F

Upravljanje jedrilicom sa motorom:

 

a. Manevri jedrilice sa motorom
b. Manevar ’’Čovek u moru’’
c. Manevar uplovljenja i isplovljenja (na bok i krmom)
d. Manevar sidrenja

G

Upravljanje jedrilicom pod jedrima:

a. Zaustavni položaj
c. Manevar ’’Čovek u moru’’
d. Prilazak bovi/sidrenje kao hitan manevar
e. Posmatranje oblast plovidbe i prenos informacija o pravcu, kretanju i udaljenosti drugih plovila i objekata

H

Međunarodna pravila za izbegavanje sudara na moru:

 

1. Poznavanje vrste i oblika plovila i svetlosnih oznaka
a. Plovilo bez komande
b. Plovilo sa ograničenim mogućnostima manevrisanja
c. Ribarski brodovi
d. Plovilo nasukano
e. Pilota
f. Plovila u teglju
g. Jedrilica
h. Motorna jahta

2. Prvenstvo prolaza

3. Procedura u slučaju neposredne opasnosti od sudara

4. Pravne obaveze skipper-a i posade

5. After-collission pravila koja se primenjuju na moru

I

Rukovanje sa pomoćnim čamcem:

 

a. Spuštanje u vodu sa palube
b. Vezivanje čamca za brod
c. Korišćenje vesla
d. Vezivanje čamca za palubu
e. Postavljanje i skidanje vanbrodskog motora na čamac
f. Upravljanjem čamcem sa vanbrodskim motorom

J

Navigacione oznake:

 

a. Poznavanje, razumevanje i prepoznavanje lateralnih i manjih oznaka u kanalima u toku dana u sistemu (International Association of Lighthouse Authorities) IALA A i B
b. Poznavanje, razumevanje i prepoznavanje kardinalnih oznakai ostalih navigacionih oznaka preko dana
c. Prepoznvanje oznaka na navigacionim kartama
d. Svetionici. Karakteristike

K

Terestička navigacija:

 

1. Osnovni geografski pojmovi
a. Geografska širina. Latitude
b. Geografska dužina. Longitude
c. Magnetni polovi
d. Geografski polovi
e. Magnetno polje Zemlje

2. Nautičke karte
a. Merkatorova projekcija (šta predstavlja, paralele, ucrtavanje paralela)
b. Prekookeanske karte, obalske karte i planovi

3. Čitanje osnovnih oznaka i informacija na kartama koje su ključne za sigurnu plovidbu
a. Dubina
b. Razdaljeina
c. Navigacione prepreke
d. Navigacione oznake

4. Čitanje karata /ucrtavanje geografske širine i dužine/
5. Poznavanje i razumebvanej zemljinog magnetizma /varijacija i devijacija/
6. Korišćenje kompasa
7. Izračunavanje, utvrđivanje, čitanje i ucratvanje kursa na karti sa daodatkom varijacije i devijacije
8. Ucrtavanje kursa pomoću azimuta
9. Ucrtavanje kursa koristeći tekući kurs, razdaljinu i predviđeno opadanje od kursa
10. Korišćenje više vrsta azimuta
11. Opšte informacije o plimi i oseki

L

Elektronska navigacija:

 

a. Log – Three data
b.Poznavanje GPS. Način rada
c. Podešavanja GPS
d. Određivanje i čitanje kursa na GPS
e. Ucrtavanje pozicije na GPS
f.  Šta je AIS (marine trafic), ARPA (automatic radar ploting aid), VTS (vessel trafic services)

M

Meteorologija:

 

a. Boforova skala
b. Izvori meteoroloških informacija i kako se koriste
c. Osnovna poznavanja frontova visokog i niskog pritiska
d. Prepoznavanje kumulonimbusa
e. Razumevanje meteoroloških izveštaja poslatih preko radio stanica
f. Uzimanje meteoroloških prognoza pri planiranju plovidbe u priobanom delu
g. Vremenska prognoza. Navika da se ne napušta luka pre provere vremenske prognoze

N

Bezbednost na brodu:

 

1. Sigurnosne provere u potpalublju
a. Sistem za dovod gasa
b. Ventili u toaletima
c. Protivpožarna oprema
d. Električni sistemi

2. Sigurnosna obuka na palubi
a. Kretanje po palubi
c. Korisćenje sigurnosne opreme za ličnu bezbednost
d. Korišćenje signalne opreme za uzbunu (pirotehnička, ogledala, zastave itd)
e. Čovek u moru, MOB
f. Različite metode za poziv u pomoć
g. Slanje signala u pomoć pomoću VHF uređaja. PAN PAN, Mayday
h. Postupci pri smanjenoj vidljivosti
i. Osnovno znanje o SAR proceduri (RIB, helikopter)
j. Prva pomoć. Mesto na brodu i sadržaj paketa
k. Splav za spasavanje (Liferaft). Postupak
l. EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon
m. Poznavanje svetlosne, zvučne i ostale signalizacije

O

Ostalo:

 

a. Ekološka svest i poštovanje ostalih nautičara
b. Poznavanje osnovnih ekoloških pravila za očuvanje prirode
c. Jedriličarski Bonton. Pravila ponašanja na moru i u lukama

Školski brod – Jeanneau SO 43„ (duzina 13m, gaz 2m)

Osnovne karakteristike:

– 4 kabine. 3 bračne i jedna mornarska
– Dva kupatila + tuš na krmi
– Max 5 osoba + skipper
– Rezervoar za vodu 400l
– Rezervoar za gorivo (dizel) – 200l
– Pramčani propeler
– Bojler za toplu vodu
– Čamac za spasavanje
– Ostala bezbednosna oprema

Oprema broda:

– Posteljina (peškiri, čaršavi, ćebad i jastuci)
– Kompletno opremljena kuhinja
– Dušeci za sunčanje na palubi i sedenje u kokpitu
– Bimini
– Sprayhood
– Sigurnosna mreza oko broda za decu (na zahtev)

Šta je uključeno u obuku

o Najam broda
o Skipper
o Lučke takse/marine
o Gorivo

NIJE uključeno u cenu obuke

o Hrana. Napomena: Skipper se hrani sa posadom.
o Service pack / 180e
o Sopstveni prevoz
o Lični troškovi
o Putno osiguranje

Uslovi prijavljivanja
  1.  Ionian Sailing Team, škola jedrenja, sa sedištem na Lefkadi, Grčka, obavezuje se da organizuje kurs jedrenja (školu jedrenja) i to u skladu s predviđenim nastavnim planom i programom na klubskim jedrilicama. Instruktori škole jedrenja su iskusni skipperi sa višegodišnjim jedriličarskim iskustvom.
  2.  Polaznik škole jedrenja obavezuje se uplatiti avans za jedriličarsku obuku čiji iznos zavisi od vrste kursa koji pohadja. 50% se plaća prilikom potvrde rezervacije, dok se ostatak od 50% iznosa uplaćuje najkasnije 30 dana pre početka kursa.
  3.  U slučaju da polaznik odustane od pohađanja škole jedrenja uplaćeni iznos (avans) se ne vraća, dok se u slučaju odustanka nakon uplate iznosa u celosti, polaznik ima pravo na povraćaj 50% uplaćenog iznosa ukoliko je otkazao do 30 dana pre početka kursa.
  4.  Organizator škole jedrenja ne preuzima odgovornost za eventualne štete ili povrede koje bi polaznik prouzrokovao sebi ili trećim licima ili koje bi nastale iz drugih razloga, ali se obavezuje preduzeti sve potrebne mere kako bi se ovakve posledice izbegle ili otklonile.
  5.  Ukoliko organizator, zbog nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih opravdanih razloga, nastavu ili njen deo ne bude mogao održati, obavezuje se da neodržanu nastavu održi naknadno u dogovorenom terminu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.