See the Sea (STS)

See the Sea (STS) je inovativni vizuelni uređaj za sprečavanje sudara na moru. Potpuno automatizovan sastav skenira more oko broda i upozorava skipera (ili bilo koju drugu osobu na brodu) kada uoči opasnost. Uređaj upotrebljava nekoliko kamera za pokrivanje svih 360 stepeni oko broda (STS.basic model pokriva samo 150 stepeni širok prostor ispred broda).

Procesor obrađuje slike i odlučuje hoće li upozoriti skipera na prepreku koja potencijalno ugrožava sigurnost broda. Upozoravanje se vrši putem Android pametnog telefona, tableta ili smartwatch-a, putem iOS pametnog telefona ili tableta ili pomoću Windows ili Linux prenosnog racunara.

Najveća prednost STS-a ipak leži u njegovoj nenametljivosti. To znači da ćete ga uključiti, staviti pametni telefon u džep i zaboraviti da postoji, a u međuvremenu možete raditi šta god vam je volja.

Naravno, iako STS može posmatrati more oko broda bolje od većine ljudi, skiper je i dalje jedini odgovoran za sigurnost broda i posade. STS ne može i ne sme biti zamena za ispravno držanje straže.

STS.basic, STS i STS.charter modeli sposobni su uočiti i identifkovati 2,5 m dugačak gumenjak na udaljenosti od 300 metara od vašeg broda. Isti modeli sposobni su uočiti i malu bovu ili ljudsku glavu širine 20 cm s udaljenosti od najmanje 50 m.

Napredniji modeli (STS.2 i STS.ship) detektuju istu bovu s udaljenosti od 175 m.
Veći objekti vidljivi su na većim udaljenostima. Tipična 12-metarska jedrilica biće uočena na više od 2 nautičke milje od broda, a biće prepoznata na udaljenosti većoj od 1 km. Veliki brodovi uočljivi su na udaljenosti od više nautičkih milja pa će skiper uvek imati dovoljno vremena za reakciju nakon što ga STS upozori.

OSTAVI KOMENTAR

Call Now Button