Manevrisanje brodom

Veština koja se zasniva na poznavanju osnovnih teoretskih načela manevrisanja i pravilnoj primeni tih načela u praksi.

Preduslov dobrog manevrisanja:

 1. poznavanje manevarskih osobina broda,
 2. pravilno zamisliti plan manevra,
 3. predvideti rezervni manevar.

Najvažnije manevarske osobine broda su:

 1. veličina kruga okretanja,
 2. vreme trajanja okreta od 1800,
 3. sposobnost zaustavljanja i zaleta broda,
 4. mogućnosti kormilarenja sa vetrom u pramac, bočno i u krmu.

Disciplina manevra:

Važan uslov lepog i sigurnog manevra je disciplina manevra, ogleda se kroz sledeće:

 • izdavanje pravilnih i razumljivih komandi (bez nakaradnih i pogrdnih izraza, bez vike i panike),
 • radnje za vez broda treba da budu uvežbane,
 • pre početka manevra svi članovi posade na svojim mestima.
 • poznavanje sredstava za vez broda:
 • broj bitvi, kljuna, zevalica;
 • broj konopa, ukupna dužina, stanje konopa, upletke na konopima;
 • vrsta i težina sidra, dužina i stanje sidrenog konopa, ima li konopa za orepinu,

Planiranje manevra i rezervni plan manevara:

 1. Svaki manevar uplovljenja, isplovljenja ili sidrenja treba da se izvodi po unapred smišljenom planu. Pripremljen plan sprečava iznenađenja pri kojim može doći do oštećenja broda ili druge nesreće,
 2. Plan manevra je zamisao skipera ili komandanta broda kako će izvršiti predstojeći manevar, a obuhvata:

– proučavanje zadatka,

– proučavanje situacije,

– donošenje odluke,

– pravljenje plana rezervnog manevra.

 1. Predostrožnosti pri vožnji i manevrisanju:
 • preveliko samouverenje i neopravdan rizik pri vožnji i manerisanju, pokazuju pomanjkanje pomoračkog znanja,
 • u mraku i magli, pri neizbežnom sudaru ili pojavi nesigurnosti i neizvesnosti, najbolje je zaustaviti brod, izvršiti orijentaciju i procenu, pa danje preduzimati korake,
 • skiper ili član posade koji dežura moraju u potpunosti poznavati pravila za izbegavanje sudara na moru,
 • brod koji je prema pravilu dužan da izbegava drugi brod, to treba da uradi na vreme i odlučno da ne bi doveo u nedoumicu drugi brod,
 • ako je očigledno da će do sudara doći treba manevrisati tako da se sudarom nanese najmanja šteta,
 • ako je očigledno da će se brod nasukati treba manevrisati tako da se nasuče pramac a sačuva od oštećenja kormilo i propeler, pri tome treba oboriti sidro i smanjiti brzinu,
 • pri vožnji i manevrisanju u lošim hidrometeorološkim uslovima, noću, u magli, uvek treba spremiti sidro za obaranje (svaki pomorac treba da shvati važnost i mogućnosti korištenja sidra),
 • ako je brod u magli u nepoznatim plitkim vodama, oboriti sidro na 2 metra ispod kobilice i pažljivo voziti,
 • ako postoji opasnost da će na sidrištu sidro “orati” treba oboriti zapetno sidro ili na vreme izneti drugo sidro,
 • ako na sidrištu zaduva jak vetar, treba pripremiti motor ili jedra i pratiti rad sidra.
 • brod koji isplovljava iz luke uvek ima prednost i treba ga pustiti da isplovi,
 • pri ulasku u luku, i u drugim slučajevima, držati se svoje desne strane.

MANEVAR  BRODOM

 • manevar uplovljenja bočno i četvorovez,
 • manevar isplovljenja,
 • sidrenje,
 • vez na plutaču,
 • tegljenje

OSTAVI KOMENTAR

Call Now Button